Bedre samarbejde ved hjælp af teambuilding

De fleste virksomheder ved, at det er vigtigt med et godt samarbejde imellem forskellige grupper af medarbejdere. Medarbejderne er typisk meget forskellige og har forskellig baggrund, uddannelse og forudsætninger. Fælles for alle er ønsket om at bidrage til arbejdspladsen.

Alligevel er det ikke altid enkelt. En bogholder mener måske, at en kunde skal betale sin gæld før der sælges mere. Mens sælgeren bliver målt på, hvor meget der sælges, og så er der ikke stor fokus på betalingerne.

Hvad kan teambuilding?

Teambuilding kan vise nye sider af gruppens medlemmer. Formålet er selvfølgelig at skabe et bedre sammenhold og fællesskab. Der sættes fokus på kommunikation og samarbejde, og man lærer hinanden bedre at kende. Gruppen får en fælles oplevelse og en forståelse af de andres stærke og svage sider.

Nogle gange kan det være en fordel at indlægge et konkurrence-element, så dem der kommer først, tørskoet over åen, de har vundet. I andre situationer er det måske bedre at kreativitet belønnes.

Hvad gør man så?

Det kan være, at gruppen skal løse mordmysterier under en fælles middag. Det kan også være, der skal bygges en tømmerflåde, hvor en lille å skal krydses. Eller måske en øvelse hvor man skal rejse en flagstang i midten af et græsareal, der ikke må betrædes, kun ved hjælp af tovværk. Den sidste øvelse giver sådan en blanding af hovedbrud, fysik og koordinering. Den første med mordmysterier er mere intellektuel og kan fx inkludere rollespil, der vil udfordre nogle medarbejdere på en anden måde. Det handler om at vælge den udfordring, der passer til gruppens sammensætning, og her kan både alder og temperament spille ind.

De anderledes øvelser betyder tit, at dynamikken i gruppen ændres. Nye kræfter byder ind med forslag, og man finder ud af, at gruppen har flere ressourcer, end man tror, og at man sammen finder de bedste løsninger.