Dette skal du huske, når du er blevet myndig

At blive voksen er på mange punkter overvældende, men samtidig åbner en masse døre, som du tidligere ikke har kunnet gå ind ad: muligheden for at stemme ved valg, mulighed for at tage kørekort, flere arbejdsmuligheder, og du får for eksempel også lov til helt selv at være herre over din økonomi.

Kørekort

Det er selvfølgelig rart og befriende at få lov til at få mere selvbestemmelse og myndighed over sit eget liv, men det er ikke sikkert, at du på forhånd ved, hvordan du skal håndtere alt det nye ansvar. Når du får kørekort, må du eksempelvis gerne køre uden en voksen med kørekort på passagersædet i modsætning til, hvis du var under 18. Dermed skal du lære at stole på dine kørselsevner, og det gør du bedst ved at øve dig. Du kan bl.a. øve dig særligt meget, hvor du bor. Du kan læse om både nyheder, begivenheder og mere almene informationer om Danmark og særligt Lyngby Tårbæk Kommune på din netavis.

Brug din stemmeret fornuftigt

Det at have stemmeret lige pludselig føles for mange unge stort, da det betyder, at de kan have indflydelse på lige fod med alle andre voksne i landet, når der træffes beslutninger på landets vegne. Det er dog vigtigt, at du gør dig nogle grundige overvejelser omkring, hvor du vil sætte dit kryds, når der eksempelvis er folketingsvalg. Din stemme vil nemlig have en reel betydning for resultatet i sidste ende, for alle stemmer tæller.

Mange vælger helt at lade være med at stemme, hvis de ikke ved, hvem de skal stemme på. Men hvis det betyder noget for dig at tage del i demokratiet, selvom du ikke ved, hvor dit kryds skal sættes, kan du heldigvis stemme blankt. Dermed deltager du i afstemningen, uden at du er tvunget til at erklære dig enig med nogen af partierne.