Læs om de bedste læringsaktiviteter

Læringsaktiviteter er et vigtigt redskab til at skabe en lærerig undervisning. De kan hjælpe eleverne med at lære på forskellige måder og gøre undervisningen mere relevant for dem. Der findes mange forskellige læringsaktiviteter, og det er vigtigt, at læreren vælger de aktiviteter, der passer bedst til den undervisning, han eller hun ønsker at give. Nogle læringsaktiviteter er mere passende end andre, men de har de samme fordele. Det handler om at få en masse aktiviteter ind i undervisningen så de små ikke går død i deres skole og opgaver, som kan forkommen i løbet af dagen. Læs mere om læringsaktiviteter i undervisningen her.

Fysisk aktivitet kan forbedre skolegangen og læringen

Fysisk aktivitet er også en vigtig læringsaktivitet. Det har længe været kendt, at fysisk aktivitet er godt for både koncentrationen, sundheden og indlæringen. Derfor er det en god idé at integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Det kan for eksempel være gymnastik, boldspil eller løb. Dette er ikke kun godt for eleverne, men også for lærerne. Det er frustrerende at undervise en klasse, der er uinteresserede og lærerne kan ofte se resultaterne af det på elevernes præstationer. Fysisk aktivitet kan også være med til at skabe et godt socialt miljø i klassen, hvilket er vigtigt for alle elever. Elever lærer bedst, når de føler sig trygge og har et godt socialt netværk. Dette gælder især for elever, der har problemer med læringen.

Prøv at tag den fysiske aktivitet i brug under undervisningen

Når læreren vælger læringsaktiviteter, er det vigtigt at tage elevernes alder og læringsstil i betragtning. Nogle læringsaktiviteter passer bedre til visse aldersgrupper end andre. Ligeledes skal læreren også vælge læringsaktiviteter, der passer til elevernes læringsstil. Nogle elever lærer bedst gennem praktiske øvelser, mens andre lærer bedst gennem teoretiske opgaver og øvelser. læreren skal derfor være klar over, hvad eleverne lærer bedst gennem. Endelig er det vigtigt, at læreren ikke kun benytter sig af læringsaktiviteter, der involverer skriftlige opgaver. Eleverne lærer også meget gennem mundtlige øvelser og aktiviteter. læreren skal derfor også vælge læringsaktiviteter, der involverer mundtlighed.