Søg juridisk assistance til behandlingen af entreprisesager og syn og skøn på sagførerne.com

Har dit seneste renovations- eller byggeprojekt udviklet sig til en sag om fejl og mangler eller decideret byggesjusk? Så står Sagførerne klar til at hjælpe dig. Deres team af erfarne advokater har nemlig specialiseret sig indenfor lovgivningen om fast ejendom, og dette giver dem al den nødvendige ekspertise til at hjælpe dig godt igennem processen.

Styrk din sag med en objektiv vurdering fra syn og skøn

I entreprisesager, hvor der er uenighed om kvaliteten af det arbejde, der er udført, enten på grund af fejl eller mangler eller decideret byggesjusk, er det bestemt til din fordel at alliere sig med en dygtig advokat med kendskab til den relevante lovgivning. Derfor er Sagførernes hjemmeside på www.sagfoererne.com et oplagt sted at rette henvendelse, hvis du skulle være så uheldig at befinde dig i denne situation. Ikke nok med at de hjælper dig i dialogen med de andre involverede parter, så tilbyder de også at få arrangeret syn og skøn, som kan give et overblik over de faktiske forhold. Ved syn og skøn kommer en uafhængig fagperson nemlig ud og vurderer forholdene og det arbejde, der er udført. Dermed får du en objektiv vurdering af, om der er tale om fejl og mangler, hvorfor disse er opstået, hvordan de bør udbedres, og hvor meget dette skal koste. I mange tilfælde vil denne vurdering være nok til at afgøre sagen parterne imellem, men denne vurdering kan også komme dig til hjælp, hvis sagen skal afgøres i retten.

Måske dækker din retshjælpsforsikring udgifterne

Bliver det nødvendigt at arrangere syn og skøn i forbindelse med behandlingen af din sag, så har du desuden mulighed for at trække på din retshjælpsforsikring. Denne forsikringstype indgår typisk i din hus- eller boligforsikring, og den kan i nogle sager gå ind og dække udgifter til retshjælp. Bliver der behov for at afholde syn og skøn, kan Sagførerne i tillæg til at sikre optimal fremlæggelse af sagen for skønsmanden også hjælpe dig med at rette henvendelse til dit forsikringsselskab. De har nemlig den faglige ekspertise til at vurdere, om din retshjælpsforsikring bør dække udgifter til f.eks. syn og skøn, og de sørger udelukkende for at varetage dine interesser i dialogen med forsikringsselskabet.

Står du midt i en tvist vedrørende fejl og mangler eller byggesjusk, er der dermed mange gode grunde til at kontakte Sagførernes dygtige advokatteam på sagfoererne.com. Al deres juridiske ekspertise og deres erfaring fra lignende sager kan nemlig nu komme dig til gode, da de ved, hvordan sagen skal behandles, så den kan få det bedst mulige udfald for dig.