Sørg for at der er styr på informationssikkerheden i din virksomhed

Når man driver en virksomhed i det 21. århundrede, er det essentielt, at der er styr på, hvordan information bliver håndteret. Når det kommer til information, handler det som udgangspunkt om tre aspekter. Dette er noget, som du vil blive klogere på i de nedenstående afsnit.

Derudover vil du også blive præsenteret for, hvad du kan gøre for at optimere informationssikkerheden i din virksomhed.

De tre aspekter af information

Det første aspekt er fortrolighed. Fortrolighed handler om, at informationer ikke bliver videregivet til personer, processer eller enheder, som informationen ikke er relevant for. Fortrolighed er, at information bliver behandlet med respekt.

Det andet aspekt er integritet. Det er essentielt, at informationerne er 100 % korrekte og nøjagtige. Informationerne skal ligeledes være beskyttet mod korruption. Hvis informationerne ikke er korrekte, er der ingen integritet til stede. Derfor er det essentielt, at informationen er fuldstændig komplet.

Det tredje og sidste aspekt er tilgængelighed. Dette aspekt hænger lidt sammen med det første aspekt. Informationen skal udelukkende være tilgængelig for dem, det har relevans for.

Det handler om sikkerhed

I takt med at virksomheder er blevet mere og mere afhængige af at være online og teknologisk funderet, er de også blevet mere udsatte for hacking og cyberangreb. En stor del af virksomheden er baseret på at være online, hvorfor fortrolige oplysninger omkring virksomheden eller kunder – i teorien – kan være tilgængelige for alle, hvis der ikke er styr på IT- og informationssikkerheden.

Hvordan kan man beskytte sig mod det?

Der er heldigvis flere ting, man kan gøre, hvis man ønsker at beskytte virksomhedens informationer. En af tingene er at opnå fuld ISMS-compliance. ISMS er en forkortelse for Information Security Management System, og ISMS handler i bund og grund om at systematisere den måde, hvorpå man agerer i forhold til informationssikkerhed på i virksomheden.

Når en virksomhed har fuld ISMS-compliance – det kunne være med udgangspunkt i ISO27001-systemet – er det i højere grad beskyttet mod hacking, fordi der bliver indført specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der gør, at der bliver stillet krav til, hvordan man håndterer fortrolige informationer.

Det tager tid

Det er vigtigt at understrege, at man ikke opnår et højt niveau af informationssikkerhed fra den ene dag til den anden. Det kræver tid og tilpasning. Men når det er faldet på plads, vil virksomheden fremstå meget stærkere i forhold til at beskytte sig mod ubudne gæster.